Meny


UV-behandling / desinfektion av dricksvattenUV-rening för desinfektion av vatten.                                                
E-maila för info

Sedan 1976 har Trojan varit den ledande producenten av UV-system för effektiv desinfektion utan giftiga kemikalier. UV – det naturliga alternativet
-
        är säkert och effektivt. UV påverkar inte lukt och smak, men
       eliminerar på ett enkelt sätt risken för att bli sjuk av vatten som blivit
       förorenat av bakterier. Det ger ett säkert vatten att dricka, och att
       använda till livsmedelsproduktion och till känsliga industriprocesser.

Högeffektiva UV-lampor
UV-strålningen genereras av en lågtryckslampa med hög intensitet.
Det är samma typ av lampa som används till större anläggningar i industriprocesser och kommunala vattenverk.

Unik utformning av strålningskammaren
Trojans unika konstruktion av strålningskammaren ger optimala hydrauliska prestanda och högsta desinfektionseffekt.
Kammaren utsätter vattnet för maximal bestrålning.

> 95-99% reningsgaranti för bakterier, tungmetaller, virus mm.

TROJAN UVMAX A-F,  för bl.a Hushåll,  upp till 178 lit/min  PDF


Användningsområden för våra UV-anläggningar:

Enskilda hushåll Fiskodling Bryggerier
Lantbruk Sjukhus Laboratorier
Camping Livsmedelsindustri Båtar
Hotell Restauranger Farmaceutisk industri
Dricksvattenfontäner
Mejerier Skolor etcUBK 1-4,      4-26 m3/h PDF

UB2               180 m3/h,

UB3 för stora flöden 


UBK-WP -4    10-20 m3/tim för bassänger

Alternativt kan CLEONE-2M eller Merlin RO användas för mindre mängder hushållsvatten. (ca 100-150 lit/dygn)

Installeras under diskbänk Se Teknisk Info


Större anläggningar ex.vis UB-serien, offereras på begäran.

Tillbaka

 

 

 

 

 

Copyright © Aqua-O3 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB