Meny


Omvänd Osmos / RO / Saltrenare för de små eller för de riktigt stora va-mängderna1.               MERLIN en NY, liten Omvänd Osmos för kontinuerligt flöde

ca 1-2 lit per minut, upp till 1900 lit / dygn. Kräver ej uppehållstank eller extra tryckpump. En liten RO med stor kapacitet men till ett fördelaktigt pris. För bräckt vatten ( salt ), klorerat kommunalt dricksvatten, kemikalier, organiska ämnen, gifter, tungmetaller, nitrat, arsenik, bor, bakterier, cryptosporidium
Arbetar med normalt ledningstryck.2.        För Fastigheter, Industri, Kommuner och Landsting;

Omvänd Osmos, RO L4,1-2,  L4-2 upp till 175 lit/tim,  1500 mg klorid/lit
Operation, Sörmlands Landsting, installerade 1 st L4-2 2010-03

 


 

3.        För samfälligheter, villaområden, större eller flera fastigheter;

Omvänd Osmos, RO-Bust, 1000 lit/timme upp till 10.000 mg klorid

 

OSMOS- ANLÄGGNINGAR  PDF-fil upp till 64 m3/tim

Anläggning av denna typ används för framställning av avsaltat vatten utan användning av saltsyra och natriumhydroxid.
Den används bl.a. på panncentraler, fjärrvärmeverk, sjukhus, dialyscentraler och laboratorier, till processvatten i medicin-industrin och den kemiska industrin samt i samband med luftbefuktningsanläggningar.
RO-anlägngingar avlägsnar pyrogener samt bakterier och ger inga spillvattensproblem, avlägsnar upp till 90 % av det organiska matrialet och tar bort 98-99 % av vattnets salter.

Omvänd Osmos ( RO ) för rent vatten utan salter, bakterier, virus eller metaller...

Tllbaka

Copyright © Aqua-O3 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB