Meny


Avsyrningsfilter AA    Halv-automatiskt med ENGREPPS backspolning

Avsyrningsfilter AIADF,    Hel-automatiskt med backspolningsautomatik

Avsyrnings- och järnfilter, kombi, HELAUTOMATISKT med backspolningsautomatik

Välj detta filter om både järn och pH-problem, och om reningen skall vara inomhus.
Annars väljer man Wellzone-O3 - rening direkt i brunnen.

pH-19, pH-filter MANUELLT, för 1-2 hushåll
pH-19 kan även installeras direkt i brunnen med full kontroll av vattnets pH-värde. Kontakta oss för förslag.
Vi avråder att hälla kalk okontrollerat i den grävda brunnen eller på marken! Man skall alltid själv kunna reglera pH-värdet för att även se resultatet visuellt.

pH-värdet sjunker ju högre halt av sur kolsyra som finns i vattnet.
pH-värdet bör normalt ligga  mellan 7,0 och 8,0 pH för dricksvatten.
Har man koppar i vattenledningssystemet, ärgar rören invändigt p.g.a surheten och
ärgen som släpper gör att man får grönt hår eller gröna utfällningar i bl.a. handfat.
Ärgen gör att kopparhalten ökar i dricksvattnet vilket kan föra med sig att man kan få diarré. Småbarn är känsligare än vuxna.
Surt vatten bör åtgärdas för både hälsans och systemets skull.

Tyvärr sjunker pH-värdet i våra marker mer och mer p.g.a den sura svavelsyran som lakar ut
det aluminium som finns, och som är viktigt, för våra marker. Orsaken är svavelutsläpp mest
pga av all förbränning av olja, kol och andra fossila bränslen.
Hos oss kan du få all den hjälp du behöver. Vi har ett flertal enkla och prisvärda lösningar för ditt vatten.

 

Tillbaka

Copyright © Aqua-O3 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB