Meny

Nitratfilter


Nitratfilter

Helautomatiskt nitratfilter av s k kabinettyp, dvs saltbehållaren är integrerad i filtret.
Med 5-stegs filterventil som medger regenererings-intervall 1-7 ggr per vecka.
Filtret är kompakt och tar inte stor plats.
Automatik för vattenmängdsstyrning finns också. Sparar salt och vatten.
Filtermedia är NO3-jon selektiv stark anjonbytare som effektivt avskiljer nitrat
ur vattnet.
Kan kompletteras med kol, sand eller dylikt.
Filtret är utrustat med By-Passventil.

Beteckning   Dim BxLxH
mm
Genom-
strömnings-
kap
i l/min
Index kap. 
m3 /mg 
NO3N
Salt-
förbrukning
per reg i kg
Anslutning Spolflöde
max
i l/min
AIN – 14N 320x520x1150 11 70 2,7 20 7
AIN – 20N 320x520x1150 11 100 3,8 20 10
AIN – 28N 320x520x1150 17 140 5,4 20 12
Större filter, pris på begäran

 

Kalk - Nitrat - KOMBINATIONSFILTER

Från 11 till 53 liter per minut

Cleone2M, eller Merlin, omvänd osmos, RO, för nitratfritt vatten i kökskranen.

Stora mängder Nitrat eller stora flöden. Se Omvänd Osmos RO2

Tillbaka

 

Copyright © Aqua-O3 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB