Meny

Vattenproblem med järn, hårdhet - kalk, humus, lågt pH, nitrat, lukter, smaker, bakterier mm kan kombineras i ett antal olika kombinationsfilter för att man skall slippa installera flera olika anläggningar, ibland med flera filtertankar till höga kostnader samt utrymmeskrävande.

Några exempel på våra kombinerade standardfilter samt, ozonrening:

Avhärdning - Nitrat  Kalk och Nitrat

Avhärdning - Humus  Kalk och Humus

Avjärning - Avhärdning  Järn, Mangan, Kalk (ngt humusmassa kan tillsättas)

Avjärning - Avsyrning Järn och Lågt pH, kolsyra

Avjärning - Avhärdning - Avsyrning - Partiklar,   Järn- Kalk- pH- Partiklar

Järn, mangan, tungmetaller, lukt, smak, bakterier  NYHET, liten, mycket prisvärd

WellZone-O3 ozonbehandling är det mest kompletta kombinationsfiltret på marknaden som behandlar följande och dessutom direkt i brunnen och är mycket kostnadseffektivt:

  • Järn
  • Mangan
  • Lågt pH, kolsyra
  • Humus / COD
  • Radon
  • Svavelväte
  • Bakterier, virus
  • Kalk, tas ej bort men förhindrar oftast kalkbeläggningar
  • Bismaker
  • Lukter

Kontakta oss för förslag


Copyright © Aqua-O3 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB