Meny

Avjärnings- / Avsyrningsfilter              E-maila för info + din e-mailadress
Kombinationsfilter

NYHET ! VIKING Patronfilter för järn, mangan, övriga metaller, lukter, smaker, bakterier
Mycket prisvärt - Ny teknik

Avjärningsfilter typ AI-Mn

AI-Mn är ett helautomatiskt och kemikaliefritt filter som renar vattnet från JäRN, MANGAN och PARTIKLAR genom katalytisk oxidation och fällning. Installeras efter H-for/H-press.

AI-Mn avjärningsfilter kan även erhållas om vattnet även är surt.

Filtret heter då AMnA som renar vattnet från JäRN, MANGAN och          PARTIKLAR samt neutraliseras AGGRESSIV KOLSYRA, som höjer pH-värdet.

Vattnet förbehandlas med syre i medföljande vattenförbehandlare (Oximat eller Micronizer, beroende på pump.Dessa monteras mellan pump och hydrofor)
Filtermedia; Mangandioxid och halvbränd Dolomit (efterfylls ca 2-3 ggr per år eller efter behov).

Filtertankarna installeras efter H-for.
Enkelt lock för påfyllning pH-massa.
Installation för Hydropress kräver en tillsats. Istället för byte till H-for.
Rådgör med oss.
OBS, filter med Oximat kräver en pumpkapacitet som minst skall uppgå till filtrets backspolningsflöde vid 2 bars tryck, enl tabell nedan.
OBS, filter med Micronizer kräver en pumpkapacitet som minst skall uppgå till filtrets backspolningsflöde vid 3,5 bar, enl tabell nedan.
Järn

Beteckning

Dimmm

Genomströmn kap
i l/min

Ansl

Backspoln
flöde
i l/min

 

 

1) 10 m/h

2) 12 m/h

3) 15 m/h

 

 

AIMn - 8

ø208, h1330

5,5

6,5

8,0

20

16

AIMn - 10

ø254, h1400

8,5

11,0

13,0

20

25

AIMn - 12

ø305, h1450

12,0

15,0

18,0

20

36

 

 

 

 

 

 

 

AMnA - 8

ø208, h1330

5,5

6,5

8,0

20

16

AMnA - 10

ø254, h1400

8,5

11,0

13,0

20

25

AMnA - 12

ø305, h1450

12,0

15,0

18,0

20

36

AMnA - 13

ø330, h1600

14,0

17,0

21,0

25

42

AMnA - 16

ø401, h1900

21,0

25,0

32,0

25

64

1) Fe > 3 mg/l
2) Normala fall
3) Endast gynnsamma förhållande

Större filter offereras på begäran.

Vid höga halter, >1,0 mg järn, 0,8mg mangan och/eller många olika andra problem, platsbrist, frysrisk, flera användare, samfälligheter … rekommenderar vi naturligtvis WellzoneO3 som renar allt vatten direkt i brunnen. Samt klarar Wellzone upp till 50 mg järn, 30 mg mangan samt ett flertal andra problem samtidigt. Enda mindre reningen i världen som klarar dessa värden. Se Wellzone-reningen.

Järnfilter för större förbrukning

Avjärning/Mangan stor förbrukning 25 - 295 lit per min

 

Kontakta oss

 

 

 

 

Copyright © Aqua-O3 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB