Meny

Humusfilter, helautomatiskt


Humus COD bild 1
Helautomatiskt humusfilter av s k kabinettyp, dvs saltbehållaren är integrerad i filtret.

Med 5-stegs filterventil som medger regenererings- intervall 1-7 ggr per vecka.
Filtret är kompakt och tar inte stor plats.
Filtermedia är macroporös anjonbytare som effektivt avskiljer humusämnen ur vattnet.
Kan kompletteras med kol, sand eller dylikt.
Filtret är utrustat med By-Passventil.
Det mesta av humusämnen oxideras normalt vid ozonbehandlingen med WellZone O3.
Vatten med mycket hårt humusbundet järn kan dock i vissa fall kräva ett extra humusfilter för att polera bort den sista humusfärgen. Kapaciteten är dock flera gånger större än i traditionella filter pga förbehandlingen med ozon. Pga bl.a. detta är exakt kapacitet (antalet reg.intervaller) mycket svår att förutbestämma. Normalt 2-6 reg. per år eller efter behov beroende på mängden vatten och filterstorlek. Massan kan behöva bytas om några år beroende på problem.

 Beteckning  Dim BxLxH
mm
 Genom-
strömnings-
kapacitet
i l/min
Salt-
förbrukning
per reg i kg

Anslutning
Spolflöde
max
i l/min

 AIH – 14H  320x520x1150  11  2,7  20  7
 AIH – 20H  320x520x1150  11  3,8  20  10
 AIH – 28H  320x520x1150  17  5,4  20  1

Med WellZone- reningen installerad i brunnen för oxidering av järn, mangan, humus och organiskt bundet järn mm, minskas saltmängden (reg.intervallen) per år med ca 70-90%

Kontakta oss

Tillbaka

 

Copyright © Aqua-O3 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB