Meny


Bekämpning av Cryptosporidium

Bästa metoderna för Cryptosporidium är;  Ozon-rening, Omvänd Osmos eller UV-behandling.

Länkar till sidorna.  Ozonrening     UV-anläggningar     Omvänd Osmos


Många vattenreningsverk som tar in rått vatten från floder, sjöar och reservoar för offentligt dricksvatten produktion använder konventionella filtreringstekniker. Detta involverar en serie av processer, inkluderat koagulering, "flocculation", sedimentering, och filtrering. Direkt filtrering, som typiskt används för att behandla vatten med låg partikelhalt, inkluderar koagulering och filtrering, men inte sedimentering. Andra vanliga filtreringsprocesser, inkluderar långsamma sandfilter, kiselgur jordfilter och membran, omvänd osmos, tar bort 99% av Cryptosporidium. Membran och säck och kassettfilter tar bort Cryptosporidium produkt-specifikt.

Cryptosporidium är dock mycket resistent mot klordesinfiktion, med nog höga koncentrationer och kontakttid, inaktiveras Cryptosporidium av klordioxid och ozon behandling. De erfordliga nivåerna av klor utesluter normalt sett användandet av klordesinfektion som en tillförlitlig metod för att kontrollera Cryptosporidium i dricksvatten. Ultraviolett (UV) ljusbehandling vid relativt låga doser inaktiverar Cryptosporidium. Water Research Foundation-betald forskning upptäckte ursprungligen UV:s förmåga att inaktivera Cryptosporidium.

Tillbaka till Startsida

Copyright © Aqua-O3 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB