Meny


Ibland behövs avhärdat vatten 24 timmar per dygn utan avbrott för att undvika regenereringstider som släpper igenom en del kalk om man har endast ett filter men
tappar hela dygnet.
Då väljer man filter som arbetar växelvis dygnet runt.

Bästa lösningen om man vill ha stor kapacitet och stora flöden och samtidigt vill hålla nere storleken på filteranläggningen.

Avhärdning DUPLEX II-Tankar

Mycket populärt filter för Industri, Landsting, Kommunala vattenverk, Skolor, Samfälligheter mm.

Vi har ett stort antal olika storlekar.

Tillbaka

 

Copyright © Aqua-O3 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB