Meny

Ozonrening / Vattenrening Sjövatten                                   Ozon molekyl


DISCO, SUG- o BOTTEN-ventiler med backventiler för partiklar, slam mm  NYHET

- vattenrening för järn, mangan, humus, alger, bakterier, lukt, sjösmak ...
- alla behöver ett RENT, DRICKBART och HäLSOSAMT VATTEN

För att ozonbehandla sjövatten på det enklaste och mest prisvärda av alla sätt gör man det med den unika Wellzone-O3 ozonrenaren.
Ozonbehandlingen ger ett rent, friskt och gott vatten utan järn, mangan, humus, alger, bakterier, lukt, sjösmak ...

Minimal installation. För vattenAnk dammrening av sjövatten grävs t ex. en traditionell brunn i sjöns närhet med ett sand- och fillerfyllt dike eller rör rakt in eller fram till brunnen.
Alternativt pumpas vatten till brunnen/tanken.

Se vidare: grävd brunn och ozongenerator. Kontakta oss för förslag.

Ozonrening används idag på ett otal ställen i samhället. En idag vedertagen teknik. Badhus, Kommunala Vattenverk, Bryggerier m.fl.

Brunnen på bilden har samma vattennivå som Mälaren. Vattendjupet är ca 1,5m. Vattnet leds in genom 3" rör.
Aggregatet är installerat i en bod ca 5 meter från brunnen.
Inga filter är installerade efter brunnen. Förstklassigt vatten.

Sjöbrun
Alternativ finns, om större förbrukning,
Avsalta ALLT inkommande vatten...
Tillbaka till ozonrening
Copyright © Aqua-O3 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB