Meny

Ozonbehandling simhallar, pooler och bassänger.  Ozon molekyl


- ett RENT och HäLSOSAMT VATTEN i badet med kraftigt minskad risk för klorallergi och utslag.

Nyheter ! Se nedan

Wellzone O3 Ozonbehandling i Bad, Bassäng eller Pool
Med ozonbehandling och behandling med radikaler samt med den unika cirkulationen kan klorhalterna minskas väsentligt. Detta gör badvattnet friskt, rent, hälsosammare och utan klorlukt. De lägre klorhalterna minimerar risken för kloreksem, allergier mm. Privata pooler och bassänger kan oftast ozonbehandlas utan tillsats av klor. Mindre mängder kan bli aktuella. Kompletta svenska anvisningar medföljer leveransen.

Installation 2 st Wellzone-O3 på Nyköpings Lasarett.Simhall, pooler bild 2

Mellanbassängen på sjukhusbadet i Nyköping.
Ozonrör 500mm, med munstycke nedhängda fritt i mellanbassängen.
+35°C. Välbesökt. Kloranvändningen minskats med >50%.
Likadan applikation finns även på Kullbergska sjukhuset, Katrineholm. Samma fina resultat.

Simhall, pooler bild 1

Ozonbehandling med Wellzone-O3 i pool som fungerat mycket bra i >10 år.

Ingen annan vattenrening har krävts.

Om behandling för bakterier och virus i större applikationer har vi även detta i vårt vattenreningsprogram

Ozon molekyl

Till vattenrenare

Endast UV-behandling, UBK-WP   10-20m3/h

Nyheter
Spola av/ desinficera utrymmena i ex.vis duschar, bastu med va-slang. Använd OzoMix

MaxiFlow för partiklar mm, 20m3/h, 5-200 mikron. Kan användas i stället för sandfilter

 

Copyright © Aqua-O3 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB