Meny

Ozonbehandling / vattenbehandling i Grävd brunn

Ett rent, drickbart och hälsosamt vatten - från din egen brunn.

Unik ozonbehandling med Wellzone-O3 av hela vattenvolymen i brunnen.
Den mest sålda, modernaste, enklaste och effektivaste vattenbehandlings tekniken.
Anläggningen installeras bredvid all annan utrustning. Alltså, inga installationskostnader.
Wellzone:s ozonbehandling åtgärdar beläggningar på bl.a kakel och sanitetsporslin från järn, mangan, kalk, humus samt åtgärdas problem med lågt pH, kolsyra, bakterier, alger, lukter, bismaker, färg, rostutfällningar, igensatta rör, pumpar och silar

  • Inga farliga kemikalier till kropp eller natur. 
  • Marknades mest miljövänliga vattenbehandling med ozonrening ! 
  • Inga filtertankar. Ingen påfyllning av gas. 
  • Ingen rördragning. 
  • Ozonbehandling med Wellzone-O3 klarar mest järn och mangan av samtliga vattenrenare på marknaden ( upp till ca 50 mg järn och ca 30 mg mangan ). 
  • Inga rester av ozon eller radikaler i vattnet.
  • WellZone-O3 förhindrar korrosion i systemet. OBS! Pumpa inte ner bara syre till brunnen
  • Bildar INTE "slam-- eller sedimenthögar" i brunnen.
Grävd brunn

 Enkel Gör-Det-Själv- installation.
 
Funktionsgaranti !
 Tänk, att du kan erhålla ett rent vatten ända
 från källan.

 Ozonbehandling med Wellzone-O3 vattenrening
 är mycket miljövänligt och kostnadseffektivt.
 Inget salt eller kemikalier till naturen.

 Wellzone ozonbehandling / Originalrenaren. 

Wellzone-O3 automatiken installeras i hus/låda ovanför eller bredvid brunnen eller närliggande vägg, tak el.dyl.  Vi har lösningarna.

Bilden tillhör vår Logo, automatiken bör inte installeras i brunnen som på bilden. Vi har enkla lösningar.

WellZone förhindrar korrosion i systemet. OBS! Chansa inte
att rena med syre (suspekta tekniker i brunnen! Kan ge stora, kostsamma korrosionsskador och avlagringar. Rådgör alltid med oss.

 

Vi säljer inte det vi skulle vilja sälja - vi säljer det du behöver !! Inga kopior !

Copyright © Aqua-O3 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB