Meny

 Bakterieproblem kan vi behandla med bl.a följande tekniker;

      E-mail för info + problemet? + antal fastigheter, + din e-mailadress

1.   UV-Max  UV-rening för bl.a. hushåll, 19-178 lit per minut                           Ozon molekyl
1a. UVMax för bl.a cryptosporidium mm

2.   Wellzone-O3 tekniken  (kraftig oxidation med ozongas och radikaler)

3.   UV-rening  (UV-lampor där vattnet belyses med UV-strålning i UV-kammare)

4.   Omvänd Osmos  (vattnet renas/filtreras med membranteknik)

5.   Desinficera bad, dusch, toaletter mm med vattenslang från OzoMix  Nyhet

6.   Viking-filter. Ett komplett litet filter för järn mangan bakterier lukt smak ...

Kemikalier  (biosider, korrosionsinhibitorer, syrereducerare mm) Även analysutrustningar

Biozone  (luftrening med ozon, radikaler, fotooxidation, fotoplasma ...)

TillbakaCopyright © Aqua-O3 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB