Meny

Aqua-O3 - specialist på vattenrening och ångteknik, sedan 1981

Med alla våra system och vår långa erfarenhet kan vi åtgärda  bl.a. följande
problem med ert vatten ?    Scrolla ner till länk nedan ! Bokstavsordning
Se även flera Nyheter 2012-08 nedan !                                   info@aqua-o3.se

ALGER

ARSENIK se även Faset-filter

BAKTERIER,      virus

Beläggningar     på kakel och i rör,  järn/mangan  eller  kalk

Bismaker,          vi har ett flertal lösningar

Brunfärgad eller grå tvätt järn och/eller mangan.  Rena INOMHUS eller i  BRUNNEN

BRÄCKT VATTEN

Cryptosporidium

DESINFEKTION dricksvatten, processvatten, duschar och livsmedel

FLUOR/Fluorid   tandfläckar, osteoros

HUMUS /COD/   organiskt bundet järn

v  Igensatta silar och rör, beläggningar i bl.a. VV-beredare,
    bestående av kombinationer kalk-mangan-järn mm.

JÄRN               Rening INOMHUS   eller   UTOMHUS i BRUNNEN    Se även NYHET
JÄRN-MANGAN-KALK eller JÄRN-MANGAN-LÅGT PH eller JÄRN-MANGAN-HUMUS ... KOMBI

KALK,                som ger beläggningar i ledningar och maskiner
KALKFILTER     som bl.a producerar avhärdat vatten 24 tim/dygn. DUPLEX

Kemikalier          för kylvatten, pannvatten, hetvatten ...

KOLSYRA,         gröna utfällningar av koppar pga lågt pH/surt vatten.

Kylvatten,           processvatten. Håll rent från partiklar med MaxiFlow från 10my

LÅGT pH,           pga aggressiv kolsyra, kan ge diareér och hårproblem pga surt vatten

LUKT av            sjö, dy, svavelväte(ruttna ägg)
MANGAN.          Rening  INOMHUS eller i  BRUNNENMn = beläggningar - fläckar vid tvätt.

Många problem som järn, mangan, humus(COD), bakterier, lågt pH. Välj WellZone.


NYHET ! VIKING Patronfilter f järn, mangan, övr. metaller, lukt, smaker, bakt och partiklar

NYHETER 2012-10, samlingsbroschyr.
    OzoMix500
-  Tvätta utan värme, tvätt- eller sköljmedel !
    RedDisc patronfilter 25micron, 90 lit/min  och  MaxiFlow  5 - 200 micron upp till 20m3/h
    INGA PATRONBYTEN. Ny teknik
    Faset-filter för Fluor, Arsenik och Uran

NITRAT

OMVÄND OSMOS

PARTIKLAR  vi har ett stort sortiment av filter. Nyhet- Viking-patronfilter. Mera nyheter

Patronfilter RedDisc med lameller 25 micron. Patronen behövar aldrig bytas ut. Nyhet

Patronfilter MaxiFlow med lameller 5 - 200 micron. Inga patronbyten! upp till 20m3/h

pH-värdet för lågt, gröna utfällningar, aggresivt pga kolsyra

RADON, Uran, Rena  INOMHUS eller DIREKT I BRUNNEN. Radon ger förhöjd cancerrisk

v  Rent vatten, RO  till sterilisation till sjukhus, operation, lab mm

SALT - Bräckt vatten, ger smak samt korrosionsproblem och ev hälsoproblem

SJÖVATTEN  rening .  NYHETDisco sug- och bottenventiler med lameller o backventil

SURT vatten, lågt pH-värde

Tillbehör, mycket stort sortiment av automatiker, massor, kis, kol, pH-massa, järnmassa ...

Tvätta med OzoMix, i KALLT vatten, INGET tvätt- eller skjöljmedel. Rent och fräscht

Uran se även Faset-filter

WellZone-O3,  bästa miljöval, inga kemikalier, bl.a den mycket nyttiga kalken kvar

ÅNGA, Tillbehör ångsystem, Matarvatten behandling

 

 “WellZone O3 - Originalet består, kopior kommer och går”.
Det går INTE att jämföra vår ozonteknik sedan 1992 med plagiat !!

Hjälp finns hos oss, KONTAKTA OSS ! TACK alla kunder och besökare för det gångna året !!

K  L  I  C  K  A
  på aktuell länk / sökord ovan för det aktuella vattenproblemet.

E-maila + din e-mailadress för info. Eller ring Tel.nr. 0708-916191
Vattenrening för Privata hushåll, Lantbruk, Kommuner, Landsting, Industri.  Komplett sortiment.
WellZone-O3 är godkänd och rekommenderad av Landsting, Kommun och Industrin samt av >29000 privata

Vi har den stora fördelen att vi kan välja att rena vattnet direkt i brunnen eller inomhus.
Till din fördel för att du skall få ett förstklassigt dricksvatten och endast en leverantör.

Aqua-O3 har förmodligen det bredaste sortimentet av vattenrening på marknaden.

OM DU INTE HITTAR / HITTAT HJÄLP  -  Kontakta oss gärna så hjälper vi dig !

Våra originalsystem är kompletta med svenska, enkla bruksanvisningar så att du undviker oförutsedda kostnader.
Wellzone-O3 ozonrening är oftast överlägsen även över alla våra andra traditionella vattenrenare
både ur pris- och teknisk synpunkt om man ser till funktion, handhavande, resultat, kapacitet, frysrisk, många små eller några stora problem samt brist på utrymme.
Vi kundanpassar alla vattenrenings anläggningar samt tummar vi aldrig på kvalitén.
Pga helt komplett sortiment har vi aldrig problem att få bästa resultat.
Välj Allt från en och samma leverantör.
Alltid till bästa pris.
Funktionsgarantier.
Rådgör med oss om bästa lösningen för just Ert vatten.
Ring oss gärna så jämför vi metoder, priser mm på alla tänkbara tekniker.

Vi har de bästa referenserna. PDF-fil om Kund-Attityden om Aqua-O3. Klicka här.

Broschyr, Wellzone-O3 i original, för utskrift  Ozon molekyl 

 

Skriv gärna ut eller spara vår Wellzone-O3 broschyr, 4 sidig PDF-fil.
Maila gärna ordet "Ref o Pris" för referens- garanti och prislista/mail
Eller ring så postar vi broschyren med priser, garantier och referenslista.

 KONTAKTA OSS, eller maila direkt      info@aqua-o3.se

Lye, Lyrungs 717, 623 61 Stånga,      mobilen 0708- 91 61 91      

   Bosse profilbild  Alla vill ha rent vatten  katt fisk barn o rent vatten

                                           ALLA mår bättre av ett rent vatten
Våra vattenbehandlingssystem, ozonutrustningar säljs alltid kompletta med enkel gör-det-självmontering och alltid enkla instruktioner för alla.Inom- eller utomhus.

Ozonbehandling med WellZone-O3 har funnits mer än 15 år på marknaden.       
> 28.000 st ozonreningar sålda, varav > 2.500 st i Sverige och Finland.
Övriga vattenrenare i sortimentet har vi arbetat med i ca 30 år.

 
        WellZone O3

      WellZone O3 Ozon molekyl

– renar allt vatten direkt i brunnar. Grävda, borrade, bassänger, samfälligheter, vattenverk, kylsystem, mm. Oslagbar teknik i original-utförande
Enkelt. Effektivt. Rätt pris.
Gör - Det - Själv
 
             BIOZONE
 

                BioZone
                – luftrening

                -  hyra ? kontakta oss
- Vi har ett flertal utgående större modeller som PowerZone, ATC och InDuct till kraftigt sänkta priser
 

               Vattenrening

    Vattenrenare Standard

– konventionella, vanliga inomhusfilter för Järn, Mangan, Kalk, Humus, Bakterier, Radon, pH, Salt / Bräckt vatten, Nitrat, Arsenik, Fluor, Partiklar ...
Alla typer av vattenrenare
med 30 års erfarenhet.

 
       Panncentral

           Ångteknik
sedan 1965.

Matarvatten kemikalier.
kontroll, optimering av ång-
system, doseringspumpar, analysinstrument, filter, hela TLV:s program ...
Kylvatten; rengöring, doserings- automatiker för Legionella, biocider, inhibitorer, ozon/radikaler, UV, pumpa


VI HAR ETT KOMPLETT PROGRAM FÖR VATTEN, LUFT OCH ÅNGA
Se samlingsbroschyr på en del av vårt sortiment här
Ladda ner Acrobat Reader för PDF-filer

 

 

 

Copyright © Aqua-O3 2023 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB