Meny


Luftrening, Desinficering, kraftigare rengöring...


Ren luft, utan ohälsosamma bakterier, virus, luftburna mikrober, alger, mögel, giftiga gaser, rök, fett, os, lukt, damm, statisk elektricitet, pollen, avgaser, ämnen som stör astmatiker, mm.

Rök- eller luktskadade hus och fordon, hotellrum, soprum, operationssalar...

PowerZone

PowerZone modell I - IV


PowerZone I-0.5
Bärbar/Flyttbar enhet, plaststomme. (Kan köras med sep. Timer).
PZ I till hus, bilar, soprum, hotellrum o.dyl…
90 x 90 x 380mm


PowerZone II-1.5
Flyttbar enhet, alu.stomme, 3 m³ /min.


PowerZone  III-2.0
Flyttbar enhet, alu.stomme, 3 m³ /min. Timer.
150 x 150 x 470mm


PowerZone  IV-4.0
Flyttbar enhet, alu.stomme, 3 m³ /min. Timer
150 x 150 x 623mm


Effektförbrukningen är väldigt låg. Lågspänning. Exempel; PoweZone I, endast  48W !
Samtliga PowerZone-modeller har 10.000 drifttimmars outputgaranti samt 12 månaders materialgaranti.

OBS! Man behöver inte springa till grannen under reningstiden då man enkelt kan vistas utan skaderisk i samma rum där behandlingen sker.

PowerZone-modellerna är lämpliga för ett otal övriga ändamål bl.a. hotell (kort och snabb desinficering efter städning för rök, parfymer ...), desinficering av (båtdäck m avfall mm), möteslokaler, nymålade rum, större livsmedelslager, potatis / grönsakslager, växthus (tar bl.a. etylengas, bakterier, virus), ladugårdar, hönshus, svinstallar, häststallar, industri, reningsverk, soptippar osv.

Exempel:
Flera PowerZone kan väljas istället för 1st MegaZone
som då kan placeras på flera olika platser i samma utrymme.

FAKTA

  • The American College of Allergists, säger att "50% av alla allergiska besvär orsakas av oren inomhusluft."
  • The EPA, rapporterar att "Inomhusluften är ett av de största problemen just för allergiker" - baserat på amerikansk forskning/gallup undersökning.
  • The American Medical Association, påpekar att "oren luft kan ge skador inte bara på lungor utan även övriga organ i kroppen."

Gemensamt för allergier och besvär med kemisk överkänslighet från alldagliga kemiprodukter, orsakas av inandningsluften. Tyvärr, de flesta symtom från olika besvär härleds oftast inte till inandningsluften. Nedan lista visar några av de besvär som faktiskt kan härledas till oren luftkvalitet eller ev. undermålig inomhusmiljö?

huvudvärk
illamående
irritationer
minnesproblem
depression
ögonirritation
näsirritation
halsirritation
hudirritation
bihåleproblem
nysningar
hosta
förkylning
allergi
astma
virus
influensa
PCLS
trötthet
yrsel
bihåle infektion
öron  infektion
luftvägsinfektion
ljusöverkänslighet

Fråga: Var är vi utsatta för dessa problem? Svar: överallt inomhus!

Hur ren vi än tror att vår inandningsluft är, utsätter vi oss ändå för biologiska ämnen, giftiga gaser, olika partiklar och oangenäma lukter genom inandning. Oavsett om vi befinner oss hemma eller på arbetet, på väg i bilen, i flygplan eller på båt, restaurang, teater, hotell eller andra offentliga lokaler, andas vi in millioner av orena molekyler.

Biozone kan förbättra din och andras luftmiljö.
Vågar du ta risken att inte förbättra din luft!

Biozone är olik alla andra renare, den renar luften på ett helt nytt sätt.
Ett stort antal modeller – för alla tänkbara applikationer
ozon + UV + jonisering + OH-radikaler + fotoljusoxidation
en oslagbar kombination.

Tillbka

Copyright © Aqua-O3 2021 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB