Meny

Ozonrening, Luftrening Allmänna utrymmen


Ren luft, utan ohälsosamma bakterier, virus, luftburna mikrober, alger, mögel, giftiga gaser, rök, fett, os, lukt, damm, statisk elektricitet, pollen, avgaser, ämnen som stör astmatiker, mm.

Hem, Skola, Kontor, Sjukhus, Vårdhem, Hotell,
Restauranger, Rökrum, Industrier, Fastigheter …

Pure Home

Pure Home - serien

Biozone modell 45 – 360
Små kompakta renare, idealiska för ett otal applikationer.


45/500
för utrymmen upp till 50m2 


90/1000
För utrymmen upp till 100 m2


180/2000
för utrymmen upp till ca 200m2.
210x262x118mm.


270/3000
idealiska för större utrymmen eller mera oren luft. Upp till ca 300m2.
268x275x112mm.


360/4000
Upp till 400-500m2Från några m2 upp till 500m2 och mycket oren luft. Större yta om mindre orenheter. Mindre yta om mycket orenheter.

Adapter AC/DC, 230/12 V, mycket låga driftkostnader. 8-50W.
Inga filter, inga kemikalier – lampbyte efter ca 12-18 månaders drift
 
FAKTA

  • The American College of Allergists, säger att "50% av alla allergiska besvär orsakas av oren inomhusluft."
  • The EPA, rapporterar att "Inomhusluften är ett av de största problemen just för allergiker" - baserat på amerikansk forskning/gallup undersökning.
  • The American Medical Association, påpekar att "oren luft kan ge skador inte bara på lungor utan även övriga organ i kroppen."


Gemensamt för allergier och besvär med kemisk överkänslighet från alldagliga kemiprodukter, orsakas av inandningsluften. Tyvärr, de flesta symtom från olika besvär härleds oftast inte till inandningsluften. Nedan lista visar några av de besvär som faktiskt kan härledas till oren luftkvalitet eller ev. undermålig inomhusmiljö?

huvudvärk
illamående
irritationer
minnesproblem
depression
ögonirritation
näsirritation
halsirritation
hudirritation
bihåleproblem
nysningar
hosta
förkylning
allergi
astma
virus
influensa
PCLS
trötthet
yrsel
bihåle infektion
öron  infektion
luftvägsinfektion
ljusöverkänslighet

         

Fråga: Var är vi utsatta för dessa problem? Svar: överallt inomhus!

Hur ren vi än tror att vår inandningsluft är, utsätter vi oss ändå för biologiska ämnen, giftiga gaser, olika partiklar och oangenäma lukter genom inandning. Och inte minst kombinationer av gifter och ämnen ! Oavsett om vi befinner oss hemma eller på arbetet, på väg i bilen, i flygplan eller på båt, restaurang, teater, hotell eller andra offentliga lokaler, andas vi in millioner av orena molekyler.

Biozone kan förbättra din och andras luftmiljö.
Vågar/vill du ta risken att inte förbättra din luft!

S-3000 är t.ex. mycket lämplig för bl.a. skolsalar, fritidshem, förskolor osv med undermålig ventilation, hund- och katt allergener, förkylningar mm.

Biozone är olik alla andra renare, den renar luften på ett helt nytt sätt.
Ett stort antal modeller – för alla tänkbara applikationer
ozon + UV + jonisering + OH-radikaler + fotoljusoxidation
en oslagbar kombination.

Tillbaka till Startsida

Copyright © Aqua-O3 2021 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB