Meny

Biozone InDuct 1500 – 10000


Kampanj 2010-10; flera modeller till bra kampanjpriser.

Små kompakta renare, idealiska för ett otal applikationer 

Biozone InDuct
För ventilation mm.

Hem, Skola, Kontor, Sjukhus, Vårdhem, Hotell,
Restauranger, Rökrum, Industrier, Fastigheter...

Biozone InDuct.


InDuct 1500
Monteras till luftkanal, kökskåpor … upp till 50 m2 golvyta


InDuct 2500
Monteras till luftkanal, kök, hem, kontor … för 150 – 250 m2


InDuct 5000
Monteras till luftkanal, kök, hem, kontor … för 250 – 500 m2


InDuct 10000
Monteras till luftkanal, kök, större kontor … för 500 – 1000 m2

Ventilation för allmänna utrymmen…

InDuct oxiderar fettet i kökskåpor - imkanaler - ventilationssystem.
Restprodukter blir koldioxid, vatten och en mindre mängd polymeriserat fett som nedbrytes till 100% dammform, vilket försvinner.
För bästa effekt vid spiskåpeapplikation; låg lufthastighet (1-4m/sek) eller installerad så nära spis som möjligt.
Ger rena luft-/ventilationskanaler- utan fett, bakterier eller virus !
Mycket goda resultat vad gäller inomhusluft för astmatiker ! 

Installationsexempel längst ner på sidan.

Adapter AC/DC, 230/12 V, mycket låga driftkostnader.
Inga filter, inga kemikalier – lampbyte efter ca 12-18 månaders drift.

FAKTA

  • The American College of Allergists, säger att "50% av alla allergiska besvär orsakas av oren inomhusluft."
  • The EPA, rapporterar att "Inomhusluften är ett av de största problemen just för allergiker" - baserat på amerikansk forskning/gallup undersökning.
  • The American Medical Association, påpekar att "oren luft kan ge skador inte bara på lungor utan även övriga organ i kroppen."


Gemensamt för allergier och besvär med kemisk överkänslighet från alldagliga kemiprodukter, orsakas av inandningsluften. Tyvärr, de flesta symtom från olika besvär härleds oftast inte till inandningsluften. Nedan lista visar några av de besvär som faktiskt kan härledas till oren luftkvalitet eller ev. undermålig inomhusmiljö?

huvudvärk
illamående
irritationer
minnesproblem
depression
ögonirritation
näsirritation
halsirritation
hudirritation
bihåleproblem
nysningar
hosta
förkylning
allergi
astma
virus
influensa
PCLS
trötthet
yrsel
bihåle infektion
öron  infektion
luftvägsinfektion
ljusöverkänslighet

         

Fråga: Var är vi utsatta för dessa problem? Svar: överallt inomhus!

Hur ren vi än tror att vår inandningsluft är, utsätter vi oss ändå för biologiska ämnen, giftiga gaser, olika partiklar och oangenäma lukter genom inandning. Oavsett om vi befinner oss hemma eller på arbetet, på väg i bilen, i flygplan eller på båt, restaurang, teater, hotell eller andra offentliga lokaler, andas vi in millioner av orena molekyler.

Biozone kan förbättra din och andras luftmiljö.
Vågar du ta risken att inte förbättra din luft!

Erhåll en ren luft, utan ohälsosamma bakterier, virus, luftburna mikrober, alger, mögel, giftiga gaser, rök, fett, os, lukt, damm, statisk elektricitet, pollen, avgaser, ämnen som stör astmatiker, mm.

Biozone är olik alla andra renare, den renar luften på ett helt nytt sätt.
Ett stort antal modeller – för alla tänkbara applikationer
ozon + UV + jonisering + OH-radikaler + fotoljusoxidation
en oslagbar kombination.

 Installationsexempel bild
Copyright © Aqua-O3 2021 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB