Meny

Kraftigare rengöring...


Kampanj 2010-10; Specialpris på några av modellerna.

ATC är lämplig för lite större utrymmen samt orenare luft jämfört med PureHome.
Skola, Kontor, Sjukhus, Vårdhem, Hotell,
Restauranger, Pubar, Rökrum, Industrier, Fastigheter, Soprum...

ATC
ATC

ATC modell I - III


ATC I
För ytor upp till ca 600m2 vid mindre mängd orenheter, 300 m2 med lagom mängd orenheter och
ca 100 m2 med större mängd orenheter.


ATC II
För ytor upp till ca 1000m2 vid mindre mängd orenheter, 500 m2 med lagom mängd orenheter och
ca 150 m2 med större mängd orenheter.


ATC III
För ytor upp till ca 1400m2 vid mindre mängd orenheter, 700 m2 med lagom mängd orenheter och
ca 300 m2 med större mängd orenheter.Effektförbrukningen är väldigt låg. Lågspänning !
Samtliga ATC-modeller har 10.000 drifttimmars outputgaranti samt 12 månaders materialgaranti.

ATC-modellerna är även lämpliga för ett otal övriga ändamål bl.a. desinficering av livsmedelslager, potatis / grönsakslager, växthus (tar bl.a. etylengas, bakterier, virus) plast- och kemikalieindustrier osv.
ATC är mycket användbar i rökiga lokaler.


FAKTA

  • The American College of Allergists, säger att "50% av alla allergiska besvär orsakas av oren inomhusluft."
  • The EPA, rapporterar att "Inomhusluften är ett av de största problemen just för allergiker" - baserat på amerikansk forskning/gallup undersökning.
  • The American Medical Association, påpekar att "oren luft kan ge skador inte bara på lungor utan även övriga organ i kroppen."


Gemensamt för allergier och besvär med kemisk överkänslighet från alldagliga kemiprodukter, orsakas av inandningsluften. Tyvärr, de flesta symtom från olika besvär härleds oftast inte till inandningsluften. Nedan lista visar några av de besvär som faktiskt kan härledas till oren luftkvalitet eller ev. undermålig inomhusmiljö?

huvudvärk
illamående
irritationer
minnesproblem
depression
ögonirritation
näsirritation
halsirritation
hudirritation
bihåleproblem
nysningar
hosta
förkylning
allergi
astma
virus
influensa
PCLS
trötthet
yrsel
bihåle infektion
öron  infektion
luftvägsinfektion
ljusöverkänslighet

         

Fråga: Var är vi utsatta för dessa problem? Svar: överallt inomhus!

Hur ren vi än tror att vår inandningsluft är, utsätter vi oss ändå för biologiska ämnen, giftiga gaser, olika partiklar och oangenäma lukter genom inandning. Oavsett om vi befinner oss hemma eller på arbetet, på väg i bilen, i flygplan eller på båt, restaurang, teater, hotell eller andra offentliga lokaler, andas vi in millioner av orena molekyler.

Biozone kan förbättra din och andras luftmiljö.
Vågar/vill du ta risken att inte förbättra din luft!

Erhåll en ren luft, utan ohälsosamma bakterier, virus, luftburna mikrober, alger, mögel, giftiga gaser, rök, fett, os, lukt, damm, statisk elektricitet, pollen, avgaser, ämnen som stör astmatiker, mm.

Biozone är olik alla andra renare, den renar luften på ett helt nytt sätt.
Ett stort antal modeller – för alla tänkbara applikationer
ozon + UV + jonisering + OH-radikaler + fotoljusoxidation
en oslagbar kombination.

Copyright © Aqua-O3 2021 | Powered by purePUBLISH | Hosted by WebOne AB